Home » , , » Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Free VPN live - Free Socks live - Free Proxy live

Mô tả: Toán lớp 4
Dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó
Các bài tập có lời giải chi tiết 
Giải toán 4-5: Tuyển tập bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ (Phần II)
Xem thêm
Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem lời giải của bài toán.
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T031. Đề bài:  Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Nếu thêm vào chiều rộng 4 m và đồng thời bớt chiều dài 4 m thì lúc đó chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T032. Đề bài:  Cuối học kì I lớp 5A  có số học sinh giỏi bằng 3/7  số học sinh còn lại của  lớp. Cuối năm học sinh lớp 5A có thêm 4 học sinh giỏi nên tổng số học sinh giỏi bằng  2/3  số học sinh còn lại của lớp. Hỏi lớp 5 A có bao nhiêu học sinh?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T033. Đề bài:  Một giá sách gồm hai ngăn: Số sách ngăn dưới bằng 6/5 số sách ngăn trên. Nếu xếp 15 quyển sách mới mua vào ngăn trên thì lúc đó số sách ở ngăn dưới bằng 12/11 số sách ngăn trên. Hỏi lúc đầu ở mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T034. Đề bài: Số gà mái nhiều gấp 6 lần số gà trống. Sau đó mua thêm  5 con gà trống nữa nên bây giờ số gà trống bằng 1/4 số gà mái. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu con gà mái, gà trống?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T035. Đề bài: Một cửa hàng nhập về một số xe máy. Người bán hàng  lấy ra trưng bày để bán 1/8 số xe nhập về, số xe còn lại bỏ trong kho. Sau khi bán 3 chiếc xe ở quầy trưng bày thì người chủ quầy nhận thấy số xe ở trong kho nhiều gấp 10 lần số xe còn lại ở quầy trưng bày xe. Hỏi cửa hàng lúc đầu nhập về bao nhiêu chiếc xe máy?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T036. Đề bài: Để chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, huyện em đã thành lập đội tuyển tham dự trong đó số nữ bằng 2/3 số nam. Sau khi đội được bổ sung 20 nữ và 15 nam nên lúc này số nữ bằng 4/5 số nam. Tính xem đội tuyển của huyện tham gia Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh có tất cả bao nhiêu bận động viên tham gia?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T037. Đề bài: Trong đợt thi tuyển chọn học sinh đi tham dự giao lưu Toán Tuổi thơ lần thứ Tư của tỉnh A, trong đó số học sinh nữ bằng 2/3 số học sinh nam. Nếu có thêm 10 học sinh nam tham gia dự thi thì số nữ lúc này bằng  3/5 số học sinh nam. Hỏi có bao nhiêu học sinh tham gia thi tuyển?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T038. Đề bài: Tủ sách thư viện trường em có hai ngăn: Ngăn thứ nhất có số sách bằng 2/3 số sách thứ hai. Nếu xếp thêm vào ngăn thứ nhất 80 cuốn và ngăn thứ hai 40 cuốn thì số sách ngăn thứ nhất bằng 3/4 số sách ngăn thứ hai. Hỏi ban đầu mỗi ngăn tủ có bao nhiêu cuốn sách?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T039. Đề bài: Tí có một số bi không quá 80 viên, trong đó số bi đỏ gấp 5 lần số bi xanh. Nếu Tí có thêm 3 viên bi xanh nữa thì số bi đỏ gấp 4 lần số bi xanh. Hỏi lúc đầu Tí có mấy viên bi đỏ, mấy viên bi xanh?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T040. Đề bài: Tuổi của con hiện nay bằng 1/2 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Bốn năm trước, tuổi con bằng 1/3 hiệu tuổi của bố và tuổi con. Hỏi khi tuổi con bằng 1/4 hiệu tuổi của bố và tuổi của con thì tuổi của mỗi người là bao nhiêu?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T041. Đề bài: Tìm hai số biết rằng tổng của chúng gấp 5 lần hiệu của chúng và tích của chúng là  4008 hiệu của chúng.
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T042. Đề bài: Một hình bình hành có diện tích 216 cm2 và chiều cao là 12cm. Nếu tăng chiều cao gấp 2 lần và giảm chiều dài đi 6cm thì diện tích hình mới sẽ thay đổi như thế nào so với diện tích hình bình hành ban đầu?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T043. Đề bài: Tháng 9, số học sinh trường tiểu học Kim Đồng được điểm 10 bằng 1/6 số học sinh còn lại của trường. Tháng 10 số học sinh đạt điểm 10 bằng 1/3 số học sinh còn lại của trường. Biết rằng tháng 10 số học sinh đạt  điểm10 nhiều hơn số học sinh tháng 9 đạt điểm 10 là 60 bạn. Hỏi toàn trường có bao hiêu học sinh?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T044. Đề bài: Cho phân số có tổng của tử số và mẫu số là 3345. Biết 2 lần  mẫu số bằng 3 lần tử số. Tìm phân số đó?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T045, Đề bài: Người bán hàng có một bao gạo, lần đầu bán 3kg, lần sau bán 1/3 số gạo còn lại sau lần đầu thì còn lại 18kg. Hỏi lúc đầu bao gạo nặng bao nhiêu kg?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T046. Đề bài: Tổng số tuổi hiện nay của hai cha con là 50 tuổi. Năm năm sau tuổi cha sẽ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T047. Đề bài: Chú Tuân đến chơi nhà chú Hùng. Chú Hùng và cô Lan cùng ngồi tiếp chuyện. Chú Hùng nói với chú Tuân: “Ngày hai chúng mình đi bộ đội thì tuổi cô Lan bằng 1/3 tuổi tôi thế mà đến bây giờ tổng số tuổi của hai anh em tôi đã là 48 tuổi và tuổi cô Lan đúng bằng tuổi tôi ngày tôi đi bộ đội.” Bạn tính xem cô Lan năm nay bao nhiêu tuổi?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T048. Đề bài: Nhân dịp tết cửa hàng có nhận về một số hộp mứt. Vì quầy chật nên người bán hàng chỉ để 1/10  số hộp mứt ở quầy, số còn lại đem cất vào trong. Sau khi  bán 4 hộp ở quầy thì số hộp cất đi gấp 15 lần số hộp còn lại ở ngoài quầy. Hỏi lúc đầu cửa hàng nhận về bao nhiêu hộp mứt ?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T049 Đề bài: Một con mèo đuổi bắt một con chuột cách nó 3m. Mỗi bước con mèo nhảy được 8dm, con chuột nhảy được 3dm. Hỏi sau bao nhiêu bước thì mèo bắt được chuột?
Xem giải chi tiết 
Giải chi tiết bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ   T050 Đề bài: Hiện nay tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
Xem giải chi tiết 
Còn nữa

Lưu ý: Bấm vào chữ Xem giải chi tiết để xem lời giải của bài toán.loading...