Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Hãy Share trên G+, Face book ... để cùng tìm hiểu toán học
Toanchuyende.blogspot.com: Toán chuyên đề:Kho dữ liệu toán học-Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (NCKHSPUD) môn toán các lớp: SKKN toán 1, SKKN toán 2, SKKN toán 3, SKKN toán 4, SKKN toán 5, SKKN toán 6, SKKN toán 7, SKKN toán 8, SKKN toán 9, SKKN toán 10, SKKN toán 11, SKKN toán 12, Đề thi HSG toán, giáo án toán, bài giảng toán, giải chi tiết toán, chuyên đề toán Lưu ý: Tài liệu để tham khảo Bấm vào đây để tải ứng dụng điện thoại và giải trí đọc truyện đêm khuya

Mô tả: Toán lớp 4
Dạng toán: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của 2 số đó
Các bài tập có lời giải chi tiết 

Các bài liên quan
Toán chuyên đề

Liên hệ